درباره بیمارستان فوق تخصصی تسکین

 بیمارستان تسکین از جدید‌ترین فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ی خانواده نظری و تعدادی از پزشکان شهر رفسنجان است که با مشارکت صنایع مس رفسنجان در حال ساخت است. سهامداران تسکین از ۶۵ درصد خانواده نظری بعنوان موسس و بانی، ۲۰ درصد صنایع مس ایران و ۱۵ درصد پزشکان متخصص تشکیل شده و در آینده پیش بینی شده است حدود ۶۰ سهام به پزشکان متخصص واگذار شود.
کارفرمای ساخت بیمارستان تسکین رفسنجان، شرکت پردیس سلامت ابن سینا، مهندسین مشاور طرح واجرا: شرکت سوئیکو  از سوئد، شرکت تینافرایند، شرکت گارنو میباشد و پیش بینی میشود ۴۰ میلیون دلار اعتبار نیاز داشته باشد و تا چهار سال آینده اتمام آن طول خواهد کشید.

اهداف اصلی بیمارستان تسکین

این بیمارستان از طریق ارائه خدمات درمانی به شکل فوق تخصصی در راستای افزایش سطح سلامت جامعه، ارتقاء سطح خدمات درمانی، تولید دانش و توسعه خدمات درمانی دانش‌بنیان فعالیت خواهد کرد

بنیان‌گذاران تسکین

آقای نظری

رییس شرکت پردیس سلامت

خانم نظری

سهامدار شرکت پردیس لامت

آقای نظری

سهامدار شرکت پردیس لامت

آقای نظری

سهامدار شرکت پردیس لامت

خانم نظری

سهامدار شرکت پردیس لامت