CDMOs، پایگاه جهانی سلول و ژن درمانی در سال 2024

CDMOs، پایگاه جهانی سلول و ژن درمانی در سال 2024 در میان شرکتهای سلول درمانی و ژن درمانی، فشار برای نوآوری و بهینهسازی تولید میتواند آنها را تشویق کند تا به دنبال شرکای شخص ثالثی باشند که دارای تخصص فنی، تولیدی و نظارتی هستند. مزایای مشارکت با CDMO سلولی یا ژن درمانی شامل مقیاس پذیری، سرعت در بازار، دسترسی به تخصص فنی بدون هزینه های اضافه و کارایی باالتر است. این پایگاه داده شرکت هایی را نشان می دهد که در تولید و پشتیبانی کارآزمایی بالینی به طور خاص برای سلول درمانی و ژن درمانی (CGT (تخصص دارند. علاوه بر غولهای صنعتی که شاملLonza ، Catalent، Advanced WuXi CDMO ،میشوند دیگران وMinaris Regenerative Medicine ،Therapies های تخصصی نیز در بازار CGT خدمت میکنند.
به عنوان مثال، Dynamics Cellular FUJIFILMیک مرکز تولید cGMP 21میلیون دالری را برای پشتیبانی از خط لوله سلول درمانی داخلی خود و همچنین به عنوان CDMOبرای محصوالت سلول iPS افتتاح کرد. به طور مشابه، Helixmith، یک شرکت بیوتکنولوژی با ژن درمانی گسترده و یک برنامه T-CARکه تومورهای جامد را هدف قرار می دهد، به خدمات CDMO برای توسعه دهندگان T-CAR در مراحل اولیه گسترش یافت. ThermoGenesis خدمات CDMO را با تخصص در سلولهایT-CAR ، گیرنده سلول(TCR (T ، لکوسیتهای نفوذکننده تومور(TILs (، سلولهای کشنده طبیعی (NKs(، iPSCsو MSCs راهاندازی کرد.
Anemocyteخود را به عنوان اولین BMO( سازمان تولید بیوتکنولوژی( در زمینه سلول درمانی و ژن درمانی معرفی کرد. پروژه ICE’FLYn عالوه بر ساختن 2000 متر مربع تسهیالت مطابق با GMP برای تولیدATMP ها، از پهپادهای مجهز به غالف های برودتی برای دستیابی به انتقال سلولی و ژن درمانی با دمای کنترل شده استفاده می کند. به طور مشابه، Excellosدرهای خود را با 15 میلیون دالر بودجه و دسترسی به یکی از بزرگترین مجموعه های تهیه مواد سلولی برای پشتیبانی از تولید سلول و ژن درمانی باز کرد. در رویداد قابل توجه دیگری، RoslinCT، CDMOسلولی و ژن درمانی مستقر در بریتانیا، وBioscience Lykan ، CDMOمتمرکز بر درمان سلولی در Hopkinton، MA، ادغام شدند تا یک CDMO بین المللی متخصص در درمان های پیشرفته را تشکیل دهند. موجودیت ترکیبی، تخصص توسعه فرآیند و تولید cGMP را برای سلول درمانی، با تخصص در ویرایش ژن و قابلیتهای iPSC ارائه میکند. البته، معامالت A&M سنگینی نیز در بخش CDMO سلولی و ژن درمانی انجام شده است. به عنوان مثال، غول صنعتScientific Fisher Thermo ، Bio Brammer را با قیمت شگفتانگیز 1.7 میلیارد دالر گرفت، در حالی که Paragon Catalent Bioservicesرا با قیمت چشمگیر 1.2 میلیارد دالر و MaSTherCell را با قیمت 315 میلیون دالر خریداری کرد.
Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions ،همچنین Hitachi Chemical Co., Ltd. و ،apceth Biopharma GmbH ،(HCATS) Medicine Regenerativeاکنون تحت نام مشترک Regenerative Mineras Medicineفعالیت می کنند، در حالی که آزمایشگاه (CRL (River Charles BioServices Cognateرا با قیمت های گزاف خریداری کرد. برچسب 875 میلیون دالری عالوه بر این Therapies Cell & Gene Ascendمبلغ چشمگیر 132.5 میلیون دالری برای راه اندازی خود به عنوان CDMO متخصص در درمان های ژنی مبتنی بر AVV جمع آوری کرد.
در اواخر سال ،2023 بایر یک مرکز تولید سلول درمانی 250 میلیون دالری را برای پیشبرد داروهای احیاکننده در مقیاس جهانی افتتاح کرد. کارخانه 100000 فوت مربعی آن برای کمک به شکستن تنگناهای فعلی مرتبط با تولید محصوالت سلولی و ژن درمانی (CGT(راه اندازی شد. اخیرا،ً شرکت Biologics Forge CDMO Ajinomoto را به مبلغ حیرتانگیز 620 میلیون دالر خریداری کرد تا تجارت خدمات بیو داروسازی خود را افزایش دهد. پایگاه داده CDMO های سلولی و ژن درمانی در سال های اخیر، CDMOها برای پیشبرد داروهای ترمیمی دگرگون کننده، با هدف شکستن گلوگاه های فعلی که تولید این درمان های جدید را محدود می کند، گسترش یافته اند. هنگامی که نیاز به اطالعات این پایگاه داده را دارید، می توانید بالفاصله هویت همه CDMO های سلولی و ژن درمانی شناخته شده در سراسر جهان را بدانید.
برای کشف اینCDMO های سلولی و ژن درمانی (CGT (از سراسر جهان، صدها ساعت تحقیق برای تحلیلگران ما الزم است و نیازمند ترجمه وب سایت ها به زبان های متعدد است. خوشبختانه، ما یک تیم با استعداد و چند زبانه داریم که به وظیفه خود عمل می کند. از آنجا که ما به طور مداوم این پایگاه داده را به روز می کنیم تا رقبای جدیدی را که وارد بازار می شوند منعکس کنیم، مطمئن هستیم که آن را منبع ارزشمندی خواهید یافت. اگر شما یک توسعه دهنده سلول درمانی هستید، می توانید از این پایگاه داده برای شناسایی شرکای بالقوه تولید استفاده کنید. اگر شما یک تولید کننده قراردادی هستید، می توانید از آن برای شناسایی عمق و وسعت رقابت بازار خود استفاده کنید.

دکتر مریم اسلامی
پزشک و دکتری تخصصی ژنتیک

https://www.linkedin.com/pulse/flash-sale-global-database-cell-gene-therapycdmos-cadehfzfc?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via

 

CDMOs، پایگاه جهانی سلول و ژن درمانی در سال 2024

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

آخرین خبرها